iCapire

seminar-og-konferanse

Seminar
og konferanse

Kurs- og seminarsystemet lar deg fokusere på innhold og gjennomføring, mens systemet holder orden på logistikken før, under og etter kurset eller seminaret.

Du kan enkelt bygge opp et seminar med det antall kurs/møter/arrangementer som er ønskelig, legge til foredragsholdere, nødvendig informasjon om deltakere, priser og rabatter. Når seminaret er ferdig «konstruert», kan du publisere det på din nettside – og deltakere kan begynne å melde seg på.

MARKEDSFØRING

Du kan bruke systemet til å sende ut seminarinformasjon til potensielle deltakere og tidligere deltakere. Utsendingen skjer via e-post eller SMS.

Publiser seminaret på dine nettsider, eller la seminaret ha sine egne nettsider.

BETALINGSMÅTER

Faktura, Ordre-Faktura

Kontant (nettbank)

Delbetaling ved påmelding (depositum/forskuddsbetaling – via nettbank)

Kontant, PayPal, Stripe, VIPPS

VED KURSPÅMELDING

Automatisk sending av informasjon til deltaker om kursets start, sted og agenda/timeplan.

Automatisk sending av informasjon om regler og andre viktige opplysninger.

Direkte bekreftelse på at deltaker har plass på kurset, eller står på venteliste.

Ordrebekreftelse – eventuelt betalingsfunksjoner.

RABATTSYSTEMER

Automatisk sending av informasjon til deltaker om kursets start, sted og agenda/timeplan.

Automatisk sending av informasjon om regler og andre viktige opplysninger.

Direkte bekreftelse på at deltaker har plass på kurset, eller står på venteliste.

Ordrebekreftelse – eventuelt betalingsfunksjoner.

GRUPPE-/VIRKSOMHETSREGISTER

Gruppe/virksomhet registreres

Andre interessenter i gruppen/virksomheten kan registreres

Alle virksomhetens deltakere registreres. Typisk brukes dette når en bedrift eller en gruppe skal betale samlet.

REGISTER FOR FOREDRAGSHOLDERE

Hvert kurs har en ansvarlig foredragsholder. Du kan publisere alle nødvendige opplysninger om foredragsholderen, som for eksempel CV og annen relevant informasjon. En foredragsholder kan gi skriftlige tilbakemeldinger til deltakere via systemet. * Du kan sende SMS eller e-post til foredragsholderens deltakere – uavhengig av kurset de har deltatt på.

RAPPORTER

Dags- og periodeoppgjør, kurslister, tilstede-lister, beleggsrapporter og andre lister. Økonomiske rapporter som belegg på kurs, foredragsholdere osv. Statistikk for hvor lang tid det tar å fylle kursene. Oversikt over de mest populære kursene. Åpen post-liste som enkelt kan overføres til regnskapet. Kundeliste, seminarstatus, purreliste.

SEMINAR

Dags- og periodeoppgjør, kurslister, tilstede-lister, beleggsrapporter og andre lister. Økonomiske rapporter som belegg på kurs, foredragsholdere osv. Statistikk for hvor lang tid det tar å fylle kursene. Oversikt over de mest populære kursene. Åpen post-liste som enkelt kan overføres til regnskapet. Kundeliste, seminarstatus, purreliste.

KURSENE/ARRANGEMENTENE

Kursnavn – Kursbeskrivelse – Innhold – Vedlegg – Maks antall plasser – Timeplan (start- og sluttdato og tid) – Sted – Deltakerkriterier – Pris – Rabatt – Foredragsholder.

«CRM»

Ha kontroll på e-post som sendes og avtaler som gjøres med deltakerne. Bli minnet på når en avtale forfaller. Gjør notater direkte i deltakernes «ordrebilde»

KOMMUNIKASJON

Send e-post og SMS til: seminarets foredragsholder/deltakere. Kurs (utvalgte eller alle). Virksomhet/gruppe (utvalgte eller alle). Enkelte eller flere deltakere.

NYHETSBREV

Lag greie nyhetsbrev med bilder, farger, fonter og vedlegg. Systemet holder orden på hva som er sendt til hvem.

PRODUKTREGISTER

Administrer og selg andre produkter enn kurs og arrangementer. Systemet kan brukes til enkel netthandel. Via produktregisteret kan du ha utleie av lokaler og andre tjenester.

TEKNISK

Administrer og selg andre produkter enn kurs og arrangementer. Systemet kan brukes til enkel netthandel. Via produktregisteret kan du ha utleie av lokaler og andre tjenester.

PÅMELDING – REGISTRERING

Deltakere registrerer seg selv via nettet eller du kan registrere dem som administrator.

WEB-grensesnitt.

Autorisert pålogging via e-post og mobiltelefon.

Registrering av virksomhet.

Registrering av deltakere.

Velg fra kurs-/arrangements-/møtelister på grunnlag av forskjellige kriterier, f.eks. nivå og/eller tilgjengelighet. Velg fra kurs/arrangementer som har ledige plasser. Hvis kurs/arrangementer finner sted på forskjellige adresser, kan du la deltakerne velge ønsket sted.

Ventelistesystem.

Beregning av eventuell forskuddsbetaling

Rabattberegning.

Forskuddsbetaling via kort.

Bestillingsbekreftelse via e-post og SMS.

Agenda/timeplan via e-post etter at bestilling er plassert.

Kunden kan hvis du ønsker det, få lov til å gå inn og korrigere ordren.

ORDRE – FAKTURA – INNBETALINGER – KREDITNOTA – PURRINGER – OVERFØRING TIL INKASSO

Fullstendig ordresystem med korrigeringsmuligheter. Flere ordre på samme kunde i samme periode. Du kan kombinere kurs- og produktordre. Fullstendig faktureringssystem. Fakturaer kan sendes via e-post eller skrives ut og sendes per post. Når du registrerer innbetalingene, vet du til enhver tid hva som er utestående. Delbetalinger. Bruk gjerne KID-nummer. Krediter det som må krediteres. Kreditnota er aktiv og frigjør kursplasser. Fakturajournal. Kjør purringer med gebyr og via e-post eller per post. Send SMS-kvitteringer om du ønsker i tillegg til e-post – dette sikrer at kunden blir oppdatert.