Seminar og

KONFERANSE

Kurs og seminar systemet som lar deg fokusere på innhold og gjennomføring – mens systemet holder orden på logistikken før, under og etter seminaret.

Du bygger enkelt opp et seminar med de antall kurs/møter/event som er ønskelig, legg til foredragsholdere, nødvendig informasjon om deltakere, priser, rabatter. Når seminaret er ferdig «konstruert» publiserer du på din nettside – og deltakere kan begynne påmeldingen

MARKEDSFØRING

Via systemet sender du seminar-informasjon til potensielle deltakere og tidligere deltakere. Utsendingen skjer via mail og evt. sms.
Publiser Seminaret på dine nettsider – eller la Seminaret være sine egne web-sider.

BETALINGS MÅTER

Faktura
Ordre-Faktura
Kontant (Nett Bank)
Del betaling ved påmelding (depositum/forskuddsbetaling – via nettbank)
Kontant
PayPal
Stripe
VIPPS

VED KURS PÅMELDING

Automatisk tilsendt informasjon til deltaker om kurs start, sted og agenda/timeplan.
Automatisk tilsendt informasjon om reglement og andre viktige informasjoner.
Direkte bekreftelse på at deltaker har plass på kurset – eller er på venteliste.
Ordre bekreftelse – evt. betalings funksjoner.

RABATT SYSTEMER

Virksomhets rabatter.
Deltaker rabatter.
Maks priser for virksomheten evt. pr. deltaker.
Kursrabatter Produktgrupper
Medlems priser

GRUPPE/VIRKSOMHETS REGISTER

Gruppe/Virksomhet registreres
Andre interessenter i gruppen/virksomheten kan registreres
Alle virksomhetens deltakere registreres Typisk benyttes dette når et firma eller en gruppe skal betale samlet.

REGISTER FOR FOREDRAGSHOLDERE

Hvert kurs har en ansvarlig foredragsholder. Publiser all ønskelig informasjon om foredragsholderen, som CV og annen nyttig informasjon. En foredragsholder kan gi skriftlige tilbakemeldinger til deltaker via systemet. * Send SMS eller mail til foredragsholders deltaker. – Uavhengig av kurset de har vært på.

RAPPORTER

Dags og periode oppgjør. Kurs lister Tilstede lister Beleggs-rapport og andre lister. Økonomiske rapporter som belegg på kurs, foredragsholder osv. Statistikk på hvor lang tid det tar å fylle kursene. Oversikt over de mest populære kurs. Åpen post liste – som enkelt overføres mot regnskap. Klient liste. Seminar status. Purreliste..

SEMINAR

Aktivt seminar. Kopier seminar med innhold – alle kurs og tidligere deltakere, send invitasjon til deltakere på tidligere seminar og kurs. Kopier kurs fra et seminar til ett annet. Send mail til deltakere i et seminar om at de ennå ikke har meldt seg på i neste seminar. Kommuniser med alle deltakere på seminaret.

KURSENE/EVENTENE

Kurs navn Kurs tekst – Innhold – Vedlegg Maks plasser Timeplan (Start – Stopp Dato og Tid) Sted Deltaker kriterier Pris Rabatt Foredragsholder.

«CRM»

Ha kontroll på mail som sendes og avtaler som gjøres med dine deltakere. Bli minnet på når en avtale forfaller. Gjør notater direkte i deltakers «ordre bilde»

KOMMUNIKASJON

Send Mail og SMS til: Seminaret Foredragsholders – deltakere. Kurset (utvalgte eller alle) Virksomhet/Gruppe (utvalgte eller alle) Enkelte eller flere deltaker.

NYHETSBREV

Lag greie nyhetsbrev med bilder, farger, fonter og vedlegg. Systemet holder orden på hva som er sendt til hvem.

PRODUKTREGISTER

Behandle og selg andre produkter enn kurs –og events. Benytt systemet som enkel netthandel. Via produktregisteret kan du ha utleie av lokaler og andre tjenester.

TEKNISK

Icapire Seminar ligger på Googles Appengine Plattform dette gjør at ingen investering i IT utstyr er nødvendig. Systemet står helt på egne ben slik at du ikke trenger å tenke på kostbare oppdatering av egne nettsider.

ORDRE – FAKTURA – INNBETALINGER – KREDITNOTA – PURRINGER – OVERFØRING TIL INKASSO

Fullstendig ordre system m/korrigerings muligheter. Flere ordre på samme kunde i samme periode. Kombiner kurs og produkt ordre. Fullstendig faktura system, sendes via mail- evt. skrives ut og/eller sendes via post. Registrer dine innbetalinger – vit hva som til enhver tid er utestående. Delinnbetalinger. Bruk gjerne KID nummer. Krediter det som måtte krediteres. Kreditnota er aktiv og frigjør kursplasser. Faktura journal Kjør purringer m/gebyr og via e-mail eller post. Send SMS kvitteringer om du ønsker i tillegg til Mail – dette sikrer at kunden din er oppdatert.

PÅMELDING – REGISTRERING

Deltakere registeret seg selv via nettet eller dere kan registrere dem som administrator.
WEB Grensesnitt.
Autorisert-login via email og mobil telefon.
Registrering av Virksomhet.
Registrer deltakere.
Velg fra kurs/events/møte lister ut i fra forskjellige kriterier, f.eks- (nivå, tilgjengelighet) Velg fra kurs/events som har ledige plasser. Om kurs/event skjer på forskjellige adresser – la deltaker velge ønsket lokasjon.
Ventelistesystem.
Beregning av evt. forskuddsbetaling
Rabattberegning.
Forskuddsbetaling via kort.
Bestillings-bekreftelse via mail og sms.
Agenda/Timeplan via mail – etter at bestilling er plassert.
Kunden kan –om du ønsker, få gå inn igjen og korrigere på ordren.