Billetter

Icapire’s billettsystem passer alle typer forestillinger, event og samlinger der du ønsker at ditt publikum skal kunne kjøpe/reservere plasser via nettet eller ditt utsalgssted.

Hvordan fungerer dette

Via administrasjon sidene opprettes og tilpasses informasjon og grafikk om alle de forestillinger, events og samlinger som ønskes.
Eksempel på informasjon som brukes for å sette opp en forestilling-event-samling.

  • Forestillingens navn.
  • Når og hvor skal forestillingen skje, «tidspunkt og dato»?
  • Hvem er ansvarlig?
  • Billettyper, «Voksen, Barn, Honnør osv.»
  • Billettpriser.
  • Tekst om forestillingen.
  • Bilder.
  • Seteplan eller ikke seteplan.

Sete og plass-reservasjon

Definer enkelt salen du skal bruke. Rader og plasser definerer du selv – du kan lett legge til flere plasser etter at billettsalget har startet. Ha forskjellig størrelse på saler – du setter lett opp en god seteløsning.
Du trenger naturligvis ikke å benytte deg av en seteplan.

Markedsføre forestillingen

Om du ønsker å distribuere invitasjoner via epost – gjør du dette med den innebygde epost funksjoner i systemet. Benytt deg av eksisterende epostadresser eller importer nye epostadresser – bruk gjerne også SMS som markedsføringskanal.

Brukere melder seg på etter at «markedsføringen» av forestillingen har startet, nå vil publikum kunne selvbetjene seg. De finner frem til din forestilling og kjøper billetter.

Betalingsform

Koble til NetAxept el. for å ta betalt av kunden via VISA/MASTERCARD.
om du ønsker kan kunden motta faktura, betale med Vipps eller betaling ved oppmøte.

  • salg over disk med betaling på stedet er del av billettsystemet
  • fribilletter og sponsorbilletter er del av billettsystemet.

Billett leveransen

Billettene sendes til kundens epost og mobil, både som epost og SMS.
Ikke tenk på hosting, lagring av informasjon – det er en del av leveransen.