Deltaker-registrering.
Denne APP’en lanseres 01. august 2017 – men mener at skissene under vil kunne forklare hensikten og fremgangsmåten.